27 september 2018 - Cursus aquacultuur van Odisee | Aquacultuur vlaanderen

27 september 2018 - Cursus aquacultuur van Odisee

De onderzoeksgroep Aqua-ERF (Aquaculture Education and Research Facility) van Odisee organiseert, met steun van Interregproject Aquavlan2, twee cursussen: AQUACULTUUR basis en AQUACULTUUR specialisatie. AQUACULTUUR basis focust op theorie en geeft een overzicht van de verschillende deelaspecten van aquacultuur (visbiologie, visvoeding, teelt van algen, …). AQUACULTUUR specialisatie is meer praktijkgericht en focust op bedrijfsvoering (ontwerp kweeksysteem, bedrijfsvoering,…). Zowel studenten als andere geïnteresseerden zijn welkom. Beide cursussen bestaan uit 10 lessen van 3 uur en vertegenwoordigen elk 3 ECTS-credits. Na succesvolle evaluatie ontvangt u een getuigschrift van Odisee.

Meer informatie bekomt u via de website.

Download de flyer

Download agenda