Aankondiging ILVO : Oesterkweek in een recirculatiesysteem | Aquacultuur vlaanderen

Aankondiging ILVO : Oesterkweek in een recirculatiesysteem

Oesterkweek in een recirculatiesysteem
participatieve technologieontwikkeling ter ondersteuning van
innovatie in de landbouw en visserij
In november 2010 dienden de eenheden Technologie en Voeding, Landbouw en
Maatschappij en Dier van het Instituut voor Landbouw‐ en Visserijonderzoek een
project in bij het IWT met de titel “oesterkweek in een recirculatiesysteem:
participatieve technologieontwikkeling ter ondersteuning van de landbouw en
visserij” of kortweg “FORcS”.
Het project beoogt het ontwikkelen van gebruiksklare, praktijkgerichte
technologie voor de kweek van oesters die in Vlaanderen toegepast kan worden.
Traditioneel worden schelpdieren in beschutte gebieden aan de kust gekweekt.
Daar Vlaanderen niet over dergelijke gebieden beschikt en de toegang tot
zeewater moeilijk is dienen er alternatieve oplossingen gezocht te worden.
Om het verbruik van zeewater te reduceren wil ILVO een recirculatiesysteem
voor de kweek van oesters ontwikkelen. Door gebruik te maken van een dergelijk
systeem kan het zeewater meerdere keren gebruikt worden en kunnen
voedingsstoffen optimaal opgenomen worden.
Tijdens het project zal er onderzocht worden welke mogelijkheden er bestaan
om oesters op te kweken van larve tot oesterzaad in broedhuizen en om
oesterzaad op te kweken tot consumptieformaat. Deze laatste stap zien wij zowel
aan land als op zee gebeuren. Het opkweken aan land zou bijvoorbeeld kunnen
gebeuren in bestaande landbouwbedrijven die interesse hebben in een nieuwe
teelt.
Naast het ontwikkelen van de technologie wil ILVO de ruime sector betrekken bij
het project via een participatieve aanpak. Om deze aanpak te garanderen zijn we
op zoek naar bedrijven en particulieren uit de ruime sector (landbouwers,
vissers, schelpdierkwekers, distributiesector, …) die willen meewerken aan het
project.
Indien u geïnteresseerd bent om mee te werken aan dit project of indien u meer
info wenst, dan kan u Kris Van Nieuwenhove contacteren. Het ILVO zal u dan zo
spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het verloop van het project en laten
weten op welke manier u kan bijdragen.
ILVO‐Visserij is van 13 tot 16 januari 2011 te vinden op Agriflanders.
Oesterlarven (boven) worden
in een broedhuis opgekweekt
tot oesterzaad (onder).
Oesterzaad wordt verder
opgekweekt tot het groot
genoeg is (onder) om het
broedhuis te verlaten.
Het oesterzaad wordt
ondergebracht in vijvers of in
constructies op open zee
(onder).
Contactgegevens:
Instituut voor Landbouw‐ en Visserijonderzoek (ILVO)
Eenheid Dier – onderzoeksgroep aquacultuur
Kris Van Nieuwenhove Tel: 059 56 98 71
Onderzoeker schelpdierteelt Fax: 059 33 06 29
8400 Oostende www.ilvo.vlaanderen.b
Oesterkweek in een recirculatiesysteem : participatieve technologieontwikkeling ter ondersteuning van innovatie in de landbouw en visserij
In november 2010 dienden de eenheden Technologie en Voeding, Landbouw en
Maatschappij en Dier van het Instituut voor Landbouw‐ en Visserijonderzoek een
project in bij het IWT met de titel “oesterkweek in een recirculatiesysteem:
participatieve technologieontwikkeling ter ondersteuning van de landbouw en
visserij” of kortweg “FORcS”.
Het project beoogt het ontwikkelen van gebruiksklare, praktijkgerichte
technologie voor de kweek van oesters die in Vlaanderen toegepast kan worden.