CALL ONDERZOEKSPROJECTEN AQUACULTUUR 2018 | Aquacultuur vlaanderen

CALL ONDERZOEKSPROJECTEN AQUACULTUUR 2018

In het kader van Unieprioriteit 2: Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende, en op kennis gebaseerde aquacultuur (EU(508/2014)) en ter bevordering van de ontwikkeling van de aquacultuursector in Vlaanderen en Europa wenst het Departement Landbouw en Visserij, in samenwerking met het Vlaams Aquacultuurplatform, een oproep te doen naar onderzoeksprojecten binnen de aquacultuur.

Het betreft een open call voor onderzoeksprojecten die kaderen in het Vlaams luik van het Nationaal Strategisch Plan voor Aquacultuur. De studie van “off flavor” (t.g.v. geosmine accumulatie) in gekweekte vis krijgt een prioriteitsbehandeling op voorwaarde dat het project voorgesteld wordt in het kader van een internationaal (multidisciplinair) samenwerkingsproject. Enkele internationale onderzoekers, vertrouwd met deze materie, worden als contactpersonen voorgesteld en kunnen vrijblijvend gecontacteerd worden (niet exhaustief):

  • Frankrijk: Jean-Paul Blancheton
  • Nederland: Johan Verreth
  • Duitsland: Uwe Waller

Projectaanvragen komen in aanmerking voor een subsidiebedrag van maximaal €350.000 per project, met een maximale som van ca. € 1.050.000 voor alle ingediende projecten samen. Deze financiering wordt voorzien via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), aangevuld met Vlaamse fondsen uit FIVA (Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector).

De criteria waarop deze aanvragen beoordeeld worden zijn in een eerste fase: 30% productie, 30% haalbaarheid (15% technisch en 15% economisch), 30% innovatie en 10% cofinanciering (eigen bijdrage).

De projectduur dient maximaal 3 jaar te zijn.

Aanvragen dienen te worden aangeleverd tegen ten laatste 31 maart 2018 en dienen gebruik te maken van het officiële aanvraagformulier beschikbaar op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij/aanvragen. Het te gebruiken formulier is de ‘Aanvraag van een tegemoetkoming voor een collectief project / project van gemeenschappelijk belang’. Bijlagen die meer informatie verstrekken over het onderzoeksproject mogen hier uiteraard aan toegevoegd worden. De officiële contactgegevens voor indiening van het project zijn beschikbaar op bovenvermelde website.

Enkel aanvragen die aan deze voorwaarden voldoen worden in aanmerking genomen. Een eerste terugkoppeling op de aanvraag kan men verwachten vanaf mei 2018.


Download de call tekst