Beleidsnota 'Harnessing aquaculture for healthy diets' | Aquacultuur vlaanderen

Beleidsnota 'Harnessing aquaculture for healthy diets'

In de beleidsnota van de Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition (Feb 2021) wordt uiteengezet welke bijdrage aquacultuur kan leveren aan gezonde eetgewoonten en veerkrachtige voedselsystemen. Het biedt beleidsmakers richtsnoeren voor het nemen van beslissingen over de uitbreiding van de aquacultuur, waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen voedingsgewoonten en voedselzekerheid, economische groei en werkgelegenheid, en het milieu.

Download hier de publicatie.