Infoloket aquacultuur: werking | Aquacultuur vlaanderen

Infoloket aquacultuur: werking

 

Het infoloket vervult de rol van centraal informatie- en adviescentrum waartoe iedere betrokkene in aquacultuur zich kan richten.

Taken

  • Het opsporen en ondervangen van onderzoeksvragen met de bedoeling prioriteiten voor te stellen.

  • Coördinatie en samenvatten van onderzoeksresultaten in de aquacultuur.

  • Het adviseren en coördineren van adviesvragen: zelf advies geven of doorverwijzen naar de meest geschikte adviseur of adviesdienst.

  • Informatie (productie, markt, subsidiemogelijkheden, investeringen, wetgeving, …) over de aquacultuursector beschikbaar stellen.

  • Het opvolgen en communiceren van trends & ontwikkelingen op het vlak van aquacultuur in binnen- en buitenland.