Nieuwe editie van de ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’ | Aquacultuur vlaanderen

Nieuwe editie van de ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’

De ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’ wil voor de 70 meest geconsumeerde soorten vis, schaal- en schelpdieren bevattelijke, wetenschappelijk onderbouwde en geüpdatete informatie aanreiken over enkele duurzaamheidsaspecten. Deze informatie moet koks en andere professionele inkopers van vis en zeevruchten helpen om meer bewust aan te kopen en met kennis ter zake te communiceren naar hun klanten. De ‘Vis- en Zeevruchtengids’ en website www.zeevruchtengids.org zijn een initiatief van SeaWeb Europe, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).

 

 

Als chef of vishandelaar wil je immers …
… je klanten informeren over de duurzaamheid van de vis en zeevruchten in je aanbod,
… vermijden om bedreigde soorten, overbeviste stocks, illegale en ondermaatse vis te verkopen,
… milieuvriendelijke technieken promoten voor het vissen en kweken van vis, schaal- en schelpdieren,
… vis en zeevruchten verkiezen die door lokale vissers aangevoerd worden,
… objectieve, niet-tendentieuze  en wetenschappelijk gefundeerde informatie verkrijgen rond visserij en aquacultuur.

 
De Vis- en Zeevruchtengids wil inzicht geven in:
…. hoe de soort te herkennen en deze te onderscheiden van gelijkaardige soorten,
… de verschillende benamingen van een soort, en hoe die mogelijks verwarring veroorzaken,
… enkele interessante biologische weetjes, zoals hoe groot en oud de soort kan worden,
… waar de soort leeft en in welke regio’s ze commercieel bevist wordt,
… in hoeveel stocks de soort wordt opgedeeld,
… welke de status is van deze stocks (goed, achteruitgaand, problematisch, beterende),
… de methoden waarop deze soort wordt bevist/gekweekt, en met welk milieu-impact,
… de hoeveelheid jaarlijks aangeland door lokale vissers, t.o.v. importvolumes uit Europa of wereldwijd,
… de minimale aanlandingsmaat van de soort en de grootte waarbij ze voor het eerst gaat voortplanten,
… de namen en kaarten van de officiële viszones binnen Europese wateren en wereldwijd,
… het nieuwe Europese Visserijbeleid,
… de trends in consumptie,
… ecolabels op vis en zeevruchten,
… welke vragen je best kan stellen aan je leverancier om meer verantwoord aan te kopen,
en zoveel meer.
 
Kortom, deze gids is onmisbaar voor iedereen die professioneel bezig is met vis en zeevruchten op de Belgische markt.
 
De Vis- en Zeevruchtengids verscheen voor het eerst in een Nederlandstalige versie in november 2014. Deze nieuwe editie kreeg een opgefriste lay-out en een update van het cijfermateriaal.  
 
Deze infogids is een publicatie van SeaWeb Europe en verschijnt in het Frans sinds 2008 (Guide des Espèces). De gids wordt beschikbaar gemaakt in het Nederlands en bewerkt voor de Belgische markt door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).
 
Alle inhoud van de Vis- en Zeevruchtengids is tevens beschikbaar via de websites www.zeevruchtengids.org en www.guidedesespeces.org.

Bestellen:
Een gedrukt exemplaar van de ‘Vis- en Zeevruchtengids’ (Nederlandstalig) kan worden bekomen tegen betaling van 45,00 Euro (inclusief postkost). Stuur de ingevulde bestelbon door naar SeaWeb Europe via het e-mailadres: .

Contact:
Nancy Fockedey
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Wetenschappelijk medewerkster  en medeauteur
nancy.fockedey@vliz.be
+32-(0)59-34 21 30
+32-(0)473-51 72 58