Nieuws | Aquacultuur vlaanderen

Nieuws

Project Aquaexcel announces free aquaculture genomics training opportunities

1 augustus 2013

Applications are now being accepted for the second training course organised by the FP7-funded AQUAEXCEL (Aquaculture Infrastructures for Excellence in European Fish Research) project. The course, Contribution of Genomic Approaches to the Development of Sustainable Aquaculture for Temperate and Mediterranean Fish, will be hosted by the Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) in Rennes, France, on 16-18 October 2013. Course attendance is free, thanks to EC Seventh Framework Programme (FP7) funding.

AQUAEXCEL aims to integrate key aquaculture research infrastructures across Europe in order to promote their coordinated use and development. AQUAEXCEL also organises pioneering new technical training courses that focus on different aspects of aquaculture experimentation. These courses are unique in putting emerging aquaculture infrastructure centres of excellence at the forefront. They also present a valuable opportunity for researchers and technicians in this field to further their experience.

Contribution of Genomic Approaches to the Development of Sustainable Aquaculture for Temperate and Mediterranean Fish will focus on the recent developments in aquaculture genomics research which will support innovation in trout, bass, bream, turbot, and carp aquaculture. It will cover two major areas where genomic tools and studies can be of benefit for aquaculture: genomic research for developing new tools for refined phenotyping and genomic research for characterisation of genetic architecture of important traits which will be applied in selective breeding programmes.

The course is aimed at aquaculture researchers and technicians from continental European and Mediterranean countries involved in rainbow trout, sea bass, sea bream, and carp research. The courses are designed to be accessible for early stage researchers or senior researchers who have only basic knowledge in the field of genomics.

Course attendance is free, thanks to EC FP7 funding. Participants are expected to pay for their own travel, subsistence and accommodation. Participants are requested to submit their CV and a brief letter outlining their motivation for wanting to attend the course. For more information and online registration, please visit www.aquaexcel.eu/training_courses.

Two further courses are scheduled to be organised by AQUAEXCEL: The Application of Chromosome Set Manipulations and the Importance of Gamete Collection and Management in Aquaculture, which will be provided by the Institute of Aquaculture, University of Stirling, on 18-22 November 2013, and Efficient Utilisation of New Monitoring and Control Systems in Fish Experiments, provided by The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and SINTEF Sealab, on 19-22 May 2014. Registration for both these courses is not yet open.

 

 

Marien ruimtelijk plan

1 augustus 2013

Openbare raadpleging over het marien ruimtelijk plan en het milieueffectenrapport
Het doel van mariene ruimtelijke planning (MRP) is om de verschillende sectorale belangen in evenwicht te brengen en een duurzaam gebruik van de mariene bronnen te bereiken. Het opstellen van het MRP is een proces dat zich richt op het verzamelen van voldoende data, het consulteren van verschillende stakeholders en de participatieve ontwikkeling van een plan, en op het uiteindelijk implementeren, handhaven, evalueren en herzien van dit plan. Zowel het ontwerp MRP als het plan-MER worden voorgelegd worden aan het publiek, om commentaren over de milieueffecten te verzamelen.
De publieke consultatie voor het marien ruimtelijk plan loopt van 2 juli tot en met 29 september 2013. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu nodigt u uit om uw opmerkingen en bijdragen over het ontwerp MRP en/of het plan-MER aan hen te bezorgen.
Alle documenten zijn beschikbaar de website.

2nd Innovafish Conference, 3-5 december 2013

1 juli 2013

This is the second announcement that the registration for the second scientific conference Innovafish is open. Perspectives for freshwater fish cultures are being discussed.   

Zeetex project

1 juli 2013

Op 9 Juli wordt u uitgenodigd mee te denken aan de ontwikkeling en verbetering van maritieme producten tijdens het eerste Zeetex seminarie "Maritime innovation by textiles". Schrijf in voor één van de vier parallelle sessies met thema's als veiligheid, visserij, aquacultuur, kustbescherming, scheepsbouw en zeevaart. Na het middagonderdeel worden de resultaten samengevat tijdens een plenaire sessie. Daarna zetten we de zomer in met een uitgebreide netwerkreceptie! U kunt inschrijven voor het middagonderdeel en/of het avondonderdeel. 

 

Vlaanderen en de Franse regio’s Nord-Pas-de-Calais en Somme beschikken over een belangrijke maritieme industrie, met activiteiten over de hele wereld. Om de concurrentiepositie in de geglobaliseerde economie te versterken, zoekt deze industrie naar synergieën met andere industriële sectoren. Dit is een van de doelstellingen van Flanders' Maritime Cluster (Vlaanderen) en Pôle Aquimer (Frankrijk).

De textielindustrie is een belangrijke economische sector in Noord-Frankrijk en in het westen van Vlaanderen. Om de omschakeling van traditioneel naar technisch textiel verder te zetten, zoekt de textielindustrie naar innovaties en synergieën met andere sectoren. Centexbel (Vlaanderen) en UP-tex (Frankrijk) zijn twee belangrijke promotoren van innovatie in de textielsector.

Omdat alle activiteiten op, rond en in zee een onuitputtelijke bron voor innoverende technische textielproducten zijn, wil Zeetex de maritieme industrie en de technische textielindustrie dichter bij elkaar brengen. 

Ruimtelijke planning op zee

17 juni 2013

Net zoals de ruimtelijke planning op land zowel een beperking als een bescherming van functies en bestemmingen inhoudt, zo heeft ook het ruimtelijk beheersplan voor de Belgische zeegebieden als doel om de economische én ecologische activiteiten op een duurzame manier naast elkaar te laten bestaan.

Ruimtelijke planning op zee

Werkdocumenten stakeholder vergadering Aquacultuur 22/05/13

17 juni 2013

In bijlage vindt u de presentaties die door de Heer Roelants (KULeuven) en Mevrouw Sasja De Bruyne (Departement Landbouw en Visserij) werden verzorgd op 22 mei, tijdens de stakeholder vergadering Aquacultuur in Vlaanderen. U vindt ook de visietekst zoals opgesteld door de werkgroep Visie in opdracht van de Stuurgroep van het Vlaams Aquacultuur platform.

Praktijkbezoek algen voor aquacultuur

4 juni 2013

Wist u dat er vlak over de grens in Nederland verschillende algenprojecten lopen voor algenkweek in de aquacultuur? Algen in de aquacultuur is op korte termijn één van de meest veelbelovende marktsegmenten. Daarom nodigen de medewerkers van het Vlaams Algenplatform en het Enalgae project u uit op een studiereis op dinsdag 25 juni 2013. Alle info is te vinden via de website.

 

Post-doctoral and PhD positions in domestication of European lobster

17 mei 2013

POSTDOCTORAL and PhD POSITIONS IN DOMESTICATION OF EUROPEAN LOBSTER
The "NTNU Lobster Domestication Project" invites applications for three positions, one three-year PhD scholarship with possibilities for an additional year as a teaching assistant if feasible (NT-49/13) and one two-year Postdoctoral fellowship at the Department of Engineering Cybernetics (NT-48/13), and one two-year Postdoctoral fellowship at the Department of Biology (NT-47/13).
The overall goal of the project is to establish the foundations for a profitable and robust technology for industrial scale mass rearing of the European lobster. This highly interdisciplinary project is part of the programme NTNU Biotechnology - the Confluence of Life Sciences, Mathematical Sciences and Engineering. It involves behavioural biology, neuro-endocrinology, genome sequencing, bioinformatics, high-throughput phenotyping through advanced control engineering, computer vision, stem cell culture and cell fate induction, and 3D Lab-on-a-Chip tissue culture technology.
We are looking for highly qualified and motivated candidates to conduct fundamental scientific research. The successful applicants have outstanding academic skills in the disciplines outlined (links below) and must be able to demonstrate the knowledge and motivation required to undertake a multidisciplinary-oriented postdoctoral study at NTNU.
1 two-year Postdoctoral fellowship "Behavioural phenotyping of European lobster" (Dept. of Biology)
1 two-year Postdoctoral fellowship "Automation system for rearing and high-throughput behavioural phenotyping of European lobster" (Department of Engineering Cybernetics)
1 three-year PhD scholarship "Automation system for rearing and high-throughput behavioural phenotyping of European lobster" (Department of Engineering Cybernetics)
Application deadlines for all positions: 2 June 2013.

Stakeholder vergadering Aquacultuur in Vlaanderen

17 mei 2013

De werkgroep Visie van de Strategische Stuurgroep voor Aquacultuur (SSAQ) heeft een ontwerpvisietekst opgesteld die de kritische factoren voor de ontwikkeling van aquacultuur in Vlaanderen opsomt en hierbij aansluitend een aantal beleidsprioriteiten voorstelt. Om de stakeholders actief te betrekken bij dit proces, wordt de ontwerpvisietekst voorgelegd tijdens een bijeenkomst die doorgaat op woensdag, 22 mei om 13h30 in de Academiezaal van de Landbouwfaculteit, Coupure links 653, Gent. Inschrijven kan ook nog steeds op volgend emailadres: admin.ALVB@lv.vlaanderen.be

Studiedag rivierkreeften 17 mei 2013

2 april 2013

Op 17 mei organiseert Aqua-Erf (KAHO St.-Lieven) een studiedag rond de ecologie, aquaristiek en aquacultuur van rivierkreeften in kader van het PWOproject “Technische en economische evaluatie van de productie van Europese rivierkreeften (Astacus astacus) in recirculatiesystemen:diversificatiekansen voor landbouwers”

Marine Science Review

5 maart 2013

Seaweb heeft enkele mooie artikels verzameld, al dan niet met open access, over de verschillende aspecten van aquacultuur en hatcheries. 

http://www.seaweb.org/science/MSRnewsletters/MSR_FA_AquacultureandHatcheries_3-2013.php#one

Aquaculture Europe 2013: on line

5 maart 2013

The AE2013 theme - Making Sense of Science - will focus on knowledge management to support technological development and innovation. Making sense of science implies setting priorities for knowledge generation; using the best people and infrastructure to create the knowledge and using the most suitable communication channels to ensure maximum impact of the results for all the different players in the value chain as well as for the end users. The AE2013 Plenary sessions will provide delegates of concrete examples in various sectors and submission of abstracts for the parallel sessions will focus on how the knowledge generated will impact the sector.

AE2013 will target all persons and institutions engaged and/or interested in aquaculture. AE2013 will be held in Trondheim, Norway from August 9-12, 2013 and just prior to the AQUA NOR 2013 Exhibition (August 13-16, 2013).

 

http://www.easonline.org/component/content/article/226

Zeg niet zomaar tonijn

13 februari 2013

Mogen we als consument nog wel tonijn eten? Nancy Fockedey (Vliz) verzamelde een schat aan informatie die de lezer toelaat zelf een oordeel te vormen over deze netelige kwestie.

EAS news

13 februari 2013

Newsletter of the European Aquaculture Society (January-February 2013)

 

 

International summerschool aquaculture in Tjechië

13 februari 2013

The Summer School, organized by the University of South Bohemia Ceske Budejovice is a four-week course within which you are involved in a small research project, working in very well-equipped laboratories under the guidance of experienced researchers of the FFPW USB.

The work in laboratories will be supplemented by many excursions to fish farms and visits to other interesting places.

Professional, perfectly prepared lectures of leading Czech and foreign researchers represent another part of the Summer School´s program. Another interesting aspect of the course is a stay in the international team. That is why we expect candidates with at least partial knowledge of the English language.

Each student receives an allowance of 4.000, - CZK. A hotel accommodation (usually room + separate shower and toilet) and a full board (breakfast, lunch, dinner) are provided by the FFPW USB.

 

Registration is possible until March 29th, 2013.

 

http://www.frov.jcu.cz/cs/mezinarodni-letni-skoly/letni-rybarska-skola-2013

Pagina's