Nieuws | Aquacultuur vlaanderen

Nieuws

Seminarie door Aditec Pas-de-Calais i.s.m. Ilvo-Visserij / 19 oktober

24 september 2012

Grensoverschrijdend “vissen” naar goede ideeën inzake visserij en aquacultuur

Op 19 oktober aanstaande organiseert Aditec Pas-de-Calais i.s.m. ILVO-Visserij een seminarie in Wimille (bij Boulogne-sur-Mer) binnen het kader van het Europese TIME-project. De studiedag is bedoeld voor mensen actief in de visserij, de aquacultuursector en off-shore windenergie. Het programma omvat thema’s zoals: duurzame visserij, grensoverschrijdende samenwerking inzake mosselcultuur, valorisatie van duurzame visserij, visserij en aquacultuur binnen windmolenparken, het korteketen-project Pintafish, het VALDUVIS-project van ILVO-visserij, Mister Good Fish, etc.

Programma, inschrijven en beschrijving locatie: www.vliz.be\docs\Vlizine\13-09\Aditec-ILVO(Wimille)_19.10.2012.pdf

Aquacultuur in Europa: rapporten anno 2012

20 september 2012

Het Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), is opgericht door de Europese commissie. Ze hebben als taak het behoud en management van levende aquatische organismes regelmatig door te lichten, rekening houdend met biologische, economische, duurzame, sociale en technische aspecten. Hieronder vindt u links naar de meest recent gepubliceerde rapporten. 

Het Feap (Federation for European Aquaculture Production) heeft ook zijn jaarrapport klaar over de visproductie in Europa, geklasseerd volgens soort en land.

 

Economic performance of the EU aquaculture 2012

Economic performance of the EU fish processing industry 2012

Feap production report 2012

 

Economische aspecten aquacultuur

17 september 2012

Tijdens de conferentie Aqua 2012 (1-5 september 2012, Praag, Tjechië) maakte Prof. José Fernández-Polanco (Department of Business, University of Cantabria, Spain) enkele interessante presentaties rond de economische aspecten van aquacultuur en de vermarkting van haar producten. De drie powerpoint presentaties geven een beknopte samenvatting.  

Lancering Vlaams Aquacultuur Platform

13 september 2012

Het is zover: ons informeel aquacultuur netwerk zal geïntegreerd worden in het Vlaamse Aquacultuur Platform dat heel binnenkort officieel zal opgericht worden door Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Dat voornemen werd bekendgemaakt tijdens een bezoek van Peeters aan de steurkwekerij Joosen-Luyckx in Turnhout, 13 september 2012. Het is onze oprechte hoop dat met deze beleidsondersteuning, een langetermijn visie kan ontwikkeld worden voor de Vlaamse Aquacultuursector. 

 

 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120913_080

 

http://www.landbouwleven.be/nl/article/vlaams-aquacultuur-platform-moet-aquacultuur-in-vlaanderen-stimuleren/14525.aspx

 

http://www.vilt.be/Vlaams_aquacultuurplatform_stimuleert_lokale_productie

Strain selection for algal biomass by Prof. Vonshak - 2 oktober 2012 - Mol

10 september 2012

Prof. Vonshak (Ben Gurion University, Israel) komt spreken over micro-algen productie op grote schaal op 2 oktober in Mol. De titel van zijn presentatie heet: "The challenge of strain selection for the large-scale production of algal biomass"

 

Postdoc at University of South Bohemia in Tjechië

19 juni 2012

The research work will concentrate on the domestication and selection of the pikeperch (Sander lucioperca) and the effect on reproduction and juvenile growth

 

Presentaties vergadering AVl 29/05/2012

31 mei 2012
Het was weer een boeiende vergadering waarbij de complexiteit van de wetgeving rond aquacultuur duidelijk naar voren kwam maar ook de mogelijkheid om nu als sector mee te bepalen hoe een werkbare wetgeving er zou moeten uitzien. De presentaties uit Nederland werkten zeker inspirerend. Onze dank gaat uit naar alle sprekers en de gastheer van dienst, het Provenciaal Technisch Instituut te Kortrijk. 

Pangasius : evaluatie door Test Aankoop

11 april 2012
Pangasius heeft de naam van een vervuilde vis,met veel zware metalen, te zijn. Dat blijkt nietterecht. Naast een test van deze vissoort,onderwierp Test Aankoop ook de viskweek aan een(ethisch) onderzoek.

Toxines in schelp- en schaaldieren

30 maart 2012

 

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid werft een junior wetenschapper voor het wetenschappelijk project "mariene biotoxinen in schaaldieren".

http://vdab.be/mijnvdab/jobs/wz/jobs.jsp?action=DETAILMAILURL&ID=7630636

Algenpiloot op uw bedrijf ?

19 maart 2012

Interesse in een algenpiloot op uw bedrijf? Enalgae pilot call 2012 Flanders open!

Nu afvalwaterzuivering met microalgen bacteriën vlokken (MaB-vlokken) op laboschaal veelbelovend blijkt te zijn, is het hoog tijd om na te gaan of dit buiten op pilootschaal ook technisch haalbaar en economisch en ecologisch interessant is.

www.howest.be/enalgae

Domestication in finfish aquaculture : 23-25/October 2012

21 februari 2012

The Department of Lake and River Fisheries, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, in co-operation with the European Aquaculture Society (EAS) and Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences in Olsztyn is organising an international scientific conference entitled: Domestication in Finfish Aquaculture. The conference will be held in Olsztyn (Poland) between 23rd-25th October 2012.

Uitnodiging doctoraat 30/01/2012

27 januari 2012

Katrien Broekaert zal haar doctoraatsthesis (UGent) verdedigen op 30 januari 2012 te Gent, met als titel "Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp." Iedereen is welkom.

Handboek kweken van hybride gestreepte baars

27 januari 2012

Het werk "Vermehrung von Hybridstreifenbarschen" (Pfeifer et al. 2009) werd ondersteund door de Freistaat Sachsen (Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) en Europese Unie.

Inagro : Symposium Aquacultuur 2 december 2011

18 november 2011

De Provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw bouwden gezamenlijk een praktijkcentrum voor aquacultuur uit. Dit initiatief werd gerealiseerd met steun van de Vlaamse overheid en Europa.

Het “Praktijkcentrum Aquacultuur” werkt aan de ontwikkeling van een duurzame en rendabele zoetwatervisteelt in gesloten recirculatiesystemen in Vlaanderen. Naar aanleiding van de officiële opening van het Praktijkcentrum Aquacultuur hebben de Gouverneur, de Gedeputeerden en de Griffier van de Provincie West-Vlaanderen, samen met de Raad van Bestuur en de directie van Inagro vzw het genoegen U uit te nodigen tot het Symposium Aquacultuur

Aquacultuur opleiding bij KAHO Sint-Lieven

18 november 2011

De onderzoeksgroep van het Aqua-ERF (Aquaculture Education and Research Facility) van de KAHO Sint-Lieven organiseert een INTRODUCTIECURSUS AQUACULTUUR. Alle geïnteresseerden, ook studenten, die meer willen weten over de wereld van de Aquacultuur zijn welkom. Deze cursus kadert in het AquaVlan project, het Interreg IV-project (2009 - 2012) dat aan de fundamenten van een economisch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuursector binnen de Grensregio Vlaanderen-Nederland wil bouwen.

Pagina's