Nieuws | Aquacultuur vlaanderen

Nieuws

AlgaePARC (WUR) feestelijk geopend

21 juni 2011

De opening van AlgaePARC (Algae Production And Research Centre) en de start van het onderzoeksproject dat gericht is op fotosynthese-optimalisatie BioSolar Cells is op 17 juni gevierd met een symposium en een rondleiding door de nieuwe algenkweekfaciliteit aan de rand van Wageningen Campus.
Voor BioSolar Cells wordt de komende vijf jaar veel micro-algenonderzoek gedaan in de vier kweeksystemen in AlgaePARC.
BioSolar Cells richt zich echter niet alleen op efficiënte algenproductie (algen zijn een goede grondstof voor brandstoffen, voeding en materialen), maar ook op het verbeteren van fotosynthese in planten en op technische systemen die fotosynthese kunnen nabootsen. Er is 25 miljoen euro aan aardgasbaten voor het project uitgetrokken. Zes Nederlandse universiteiten, Stichting DLO, HAS Den Bosch en een dertigtal bedrijven leggen daar nog een flink pak geld bij.

http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/NAlgaeparcopening.htm

Uitnodiging seminarie Ilvo over gebruik windmolenparken in zee

10 juni 2011

Hoe haalbaar zijn (passieve) visserij en maricultuur in de windmolenparken in het Belgisch deel van de Noordzee ?  Kan duurzame (wind)energie gekoppeld worden aan duurzame visserij/viskweek ?


Filmpje Aqua4c-KUL

9 juni 2011

Via het Aeschylus platform is er een link naar het Aqua4c project dat uitgevoerd wordt door de Katholieke Universiteit Leuven (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen). Als partner in het AquaVlan-project (http://www.aquavlan.eu/NL/) wordt de kweek van de laag trofische Omega-3 baars (jade perch) geoptimalizeerd in een recirculatiesysteem, onder directe leiding van Stijn Van Hoestenberghe. 

 

http://www.aeschylus-philanthropy.eu/index.php/b/project/aqua4c

Aquacultuur en Natura 2000

8 juni 2011

Werkgroep: Richtlijn over aquacultuur en Natura 2000

Ten gevolge van een verbintenis die de EU aanging in de communicatie “Bouwen aan een duurzame toekomst voor aquacultuur” wordt een richtlijn ontwikkeld over de relatie tussen aquacultuur (zeewater en zoetwater, aan land en op zee) en Natura 2000 gebieden. De richtlijnen moeten vooral focussen op de implementatie van Art. 6(3) en 6(4) van de Habitatrichlijn en moeten een beter inzicht geven in de conserveringsdoelstellingen, goede praktijken promoten en aangeven hoe duurzame aquacultuur en natuurbescherming compatibel kunnen zijn.

Het document wordt voorbereid in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de aquacultuursector, experts, openbare diensten en NGO’s via een werkgroep. Het document wordt in de eerste plaats opgemaakt voor gebruik door beleidsmakers, consultants, gebiedbeheerders en anderen die betrokken zijn bij het plannen, ontwerpen en het implementeren van aquacultuurplannen en –projecten. Er wordt gehoopt dat het ook interessant zal zijn voor andere organisaties zoals NGO’s, internationale organisaties en het grote publiek.

 

De documenten van deze werkgroep kunnen vrij geraadpleegd worden op de CIRCA-website (http://circa.europa.eu/Public/irc/env/aqua_n2000/home).  Daan Delbare (daan.delbare@ilvo.vlaanderen.be) en Kris Van Nieuwenhove (kris.vannieuwenhove@ilvo.vlaanderen.be) maken deel uit van deze werkgroep en kunnen gecontacteerd worden voor meer informatie.

Kustlaboratorium Zeeland

1 juni 2011
Het Zeeuwse Kustlaboratorium Kustlaboratorium is een nieuw concept voor een evenwichtige en duurzame invulling van de kustzone. Kort samengevat stelt Het Zeeuwse Landschap voor een moderne inlaag te maken, waarin ingegraven aquacultuur bassins als lagunes uitgespaard zijn in een ruime, ecologisch waardevolle randzone. Zo ontstaat een multifunctionele, verbrede kustzone; een buffer tussen zee en land en volgens vele experts de beste manier om de kustveiligheid te versterken (http://www.kustlaboratorium.nl/).

Aqua-Erf (KaHo St. Lieven) in actie

13 mei 2011

Wat begon met een schets, is nu uitgegroeid tot een volwaardig praktijk- en onderzoekscentrum voor de kweek van zoetwatervissen. Het interreg project AquaVlan (http://www.aquavlan.eu/NL/) heeft KaHo St. Lieven de nodige financiële steun verleend om het centrum te bouwen en in werking te stellen. De activiteiten zijn toegespitst op de grow-out van een nieuwe vissoort voor Vlaanderen, de Lota lota of zoetwaterkabeljauw.

 

http://www.boerenstebuiten.be/video/aquacultuur-kaho

 

Verslag bijeenkomst AVl in Aquacultuur 2011, nr2

6 mei 2011

Twee jaar geleden nam het Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (Universiteit Gent) het initiatief om hun ongeorganiseerde netwerk van Vlamingen die zich met aquacultuur bezig hielden, bijeen te roepen. Dit was het begin van het netwerk “Aquacultuur Vlaanderen”, dat een los en informeel netwerk is waarvan iedere Vlaming lid kan worden die op bepaalde manier in de aquacultuur werkzaam is.

Lecture on domestication marine fish

5 mei 2011

We are pleased to invite you to the lecture given by Prof. Béatrice Chatain from Ifremer France: Domestication and selection in marine fish species: why and how.

For practical arrangements confirm your attendance before Thursday May 12 to kristof.dierckens@UGent.be

On-line infoBase

4 mei 2011

De InfoBase of the European Aquaculture Experimental and Research Facilities (EurOcean_AF) verzamelt informatie over onderzoeksfaciliteiten in de aquacultuur, op dit ogenblik een totaal van 51. Onderzoekscentra die op zoetwater organismen werken zijn niet opgenomen. Op dit moment is geen enkele onderzoeksfaciliteit voor België ingeschreven. Het netwerk Aquacultuur Vlaanderen raadt jullie aan om hier verandering in te brengen. 

 

http://www.eurocean.org/np4/2136.html

of direct http://www.mefinfobase.eurocean.org/

Hoe gezond is gekweekte vis ?

4 mei 2011
 

In Bodytalk staat deze maand een verontrustend artikel over vissen en meer bepaald over de industrieel gekweekte zalm.  Volgens een groep Amerikaanse toxicologen bevat gekweekte zalm hoge gifpercentages.

Noorse en Schotse kwekerijen zouden de meeste vervuilde vis afleveren.  En laat dat nu net de zalm zijn die wij hier in de winkel kunnen kopen.

Toch vindt Dr. Marleen Finoulst, hoofdredactrice van Bodytalk, voldoende redenen om toch nog zalm te eten.

Professor Patrick Sorgeloos verdiept zich al jaren in gekweekte vis. Vanuit Shangai geeft hij zijn mening over dit onderzoek.

En met Guy Denon, verantwoordelijke voor vis en aquacultuur bij Delhaize bekijken we het aanbod, de kwaliteit en de prijzen.

http://www.radio2.be/node/6876

Scientific American : de blauwe revolutie

19 april 2011
Kweekvis kan miljarden voeden

Prins en Dingemanse ziet kansen voor zeegroententeelt

11 april 2011

Prins & Dingemanse uit Yerseke, de grootste verwerker van schelpdieren van Nederland, ziet grote economische potenties in een plan van 11 natuur- en milieuorganisaties voor een brakwaterzone van 20.000 hectare in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk. Prins & Dingemanse, dat ook een vestiging heeft in Den Oever, wil in de brakwaterzone zeegroente telen. LTO is minder enthousiast.

http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=125083

Zeeboerderij moet zeewier kweken

11 april 2011

Hortimare, Ecofys en ATO hebben, in samenwerking met een aantal onderzoeksinstituten en bedrijven, een prijsvraag gewonnen van Rijkswaterstaat voor meervoudig ruimtegebruik in de Noordzee. Hiermee winnen zij kennis en capaciteit van Rijkswaterstaat (RWS) om hun concept de Multifunctionele Duurzame Zeeboerderij te gaan ontwikkelen.

http://www.duurzaamnieuws.nl/mvo/bericht.rxml?id=64078&title='Zeeboerderij'%20moet%20wier%20gaan%20kweken%20voor%20voedsel%20en%20energie

Fotos en presentatie Dhr Piens 24/03/2011 beschikbaar

28 maart 2011

Het VLIZ was zo attent om enkele snapshots te nemen van onze vergadering jongstleden, donderdag 24 maart. Het resultaat is te bekijken in de fotogalerij onder de folder "meetings". In bijlage vindt u ook de presentatie van onze gastspreker Stefaan Piens. Veel plezier!

Global Aquaculture Alliance : seafood shortage

28 maart 2011

Boston Conference Session Addresses Impending Seafood Shortage
March, 2011

 

The attentive crowd at a special March 21 conference session during the International Boston Seafood Show heard a panel of experts from the United States, China, Malaysia and Chile address the major changes in global seafood markets that will soon face the aquaculture industry.

During “Averting an Impending Seafood Shortage: Building on the Insights of GOAL 2010,” representatives of international aquaculture companies, producer groups and retailers shared strategic views on aquaculture supply and demand around the world. Attendees also learned about new pro-aquaculture policies in the United States and a new sustainable seafood policy announced by Walmart and Sam’s Club that incorporates Best Aquaculture practices certification.

As reported at Global Outlook for Aquaculture Leadership 2010 in Malaysia, unanticipated surge in per-capita seafood consumption in Asia is leading to unprecedented demand that can only be met by aquaculture. A main purpose for the session was to explore ideas on how the varied elements of the aquaculture industry can work together to prepare for a future with much higher seafood demand.

This special session was sponsored by the Global Aquaculture Alliance and Diversified Business Communications, and moderated by GAA Executive Director Wally Stevens.

http://www.gaalliance.org/newsroom/news.php?Boston-Conference-Session-Addresses-Impending-Seafood-Shortage-33

Pagina's