Opmars van de gekweekte vis | Aquacultuur vlaanderen

Opmars van de gekweekte vis

De Morgen (21.07.2010) - Er wordt steeds meer gekweekte vis geconsumeerd. Sommige experts verwachten dat kweekvis dit jaar de in het wild gevangen vis inhaalt. Aquacultuur, of viskweek, lijkt zo dus een belangrijke rol te gaan spelen in de wereldwijde voedselvoorziening. De kweek heeft echter ook negatieve gevolgen voor het milieu en er wordt aan gewerkt om die zoveel mogelijk te beperken.