Oproep voor onderzoeksvoorstellen ERA-NET Cofund Waterworks | Aquacultuur vlaanderen

Oproep voor onderzoeksvoorstellen ERA-NET Cofund Waterworks

Het ERA-NET- WATERWORKS is ontstaan uit Water Joint Programming Innitiative (JPI) en Food Security and Climate Change JPI (FACCE). JPIs zijn intergouvernementele initiatieven die de Europese competitiviteit op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en innovatie willen versterken. Het is daarbij de bedoeling om nationale en regionale onderzoeksmiddelen te mobiliseren in functie van gemeenschappelijke doelstellingen op het vlak van duurzaam watergebruik in de sectoren landbouw, bosbouw en visserij (aquacultuur in zoet water).

Het ERANET voorziet een samenwerking van een 25-tal subsidie-agentschappen om samen een Co-Fund oproep te organiseren, waarbij de Europese Commissie een top-up voorziet om meer projecten te kunnen goedkeuren.

Er wordt gestreefd naar interdisciplinaire, innovatieve projecten die verschillende deeldoelstellingen adresseren, binnen de volgende maatschappelijke uitdagingen:
• Thema 1: Verhoging van de efficiëntie van watergebruik en weerstandsvermogen m.b.t. klimaatverandering
• Thema 2: Monitoring en reduceren van bodem- en waterverontreiniging
• Thema 3: Integreren van sociale en economische dimensies in duurzaam beheer van watervoorraden

Er is deelname nodig van minimaal drie partners uit drie verschillende landen (waarbij telkens subsidiëring gevraagd wordt), en voor elke aanvrager geldt dat de nationale/regionale programma richtlijnen moeten gevolgd worden. De projecten kunnen tussen 2 en 3 jaar duren, met een totale maximale projectsubsidie van 1,5 mln Euro (maximum €500.000 Vlaamse subsidie) en ze moeten voor eind 2020 zijn afgerond.

Deadline voor de indiening van de “pre-proposals” (5 pagina’s wetenschappelijke beschrijving) is 19 april 2016. Daarnaast is er een addendum vereist met een beschrijving van de Vlaamse bijdrage aan het internationale project, inzonderheid m.b.t. het valorisatiepotentieel in Vlaanderen. VLAIO checkt de ontvankelijkheid binnen de deelnemende programma’s, het centrale secretariaat checkt de algemene ontvankelijkheid op Europees vlak.
Deelnemende programma's van het agentschap Innoveren en Ondernemen : Deadline voor de indiening van de “full proposals” (15 p. wetenschappelijke beschrijving) is 15 september 2016.

Aanvragers worden ten zeerste aangeraden om een voorbespreking aan te vragen bij het agentschap Innoveren en Ondernemen, indien zij geïnteresseerd zijn in deze call.

Meer informatie :
http://www.waterjpi.eu