Publicatie rond implementatie van EU-directive rond etikettering van visserij- en aquacultuurproducten | Aquacultuur vlaanderen

Publicatie rond implementatie van EU-directive rond etikettering van visserij- en aquacultuurproducten

Consumenten willen duidelijke en niet misleidende etiketten op levensmiddelen. Omdat je als consument van visserij- en aquacultuurproducten toch wat in het duister tastte, legde de Europese Commissie nieuwe regels vast voor de etikettering. Deze regels, waar meer dan drie jaar aan gewerkt is, traden op 13 december 2014 in voege en beginnen nu heel stilletjes zichtbaar te worden op de Belgische markt.

De vruchten van de zee: Nieuwe etiketten maken bewust en duurzaam kiezen van vis mogelijk is het nieuwste artikel uit de vaste rubriek van De Grote Rede waarin objectieve informatie wordt gegeven over duurzame visserij en visconsumptie, en over andere eetbare kust- en zeeproducten.

Zie ook de handige infobrochure: Pocketgids over de nieuwe EU-consumentenetikettering van Visserij- en Aquacultuurproducten

of de website van DG Mare: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information/index_nl.htm