Publicatie uitvoeringsverordening dierengezondheidswetgeving | Aquacultuur vlaanderen

Publicatie uitvoeringsverordening dierengezondheidswetgeving

De uitvoeringsverordening (EU) 2020/2002 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) 2016/429 (AHL) van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de melding en de rapportage in de Unie van in de lijst opgenomen ziekten, de modellen en procedures voor de indiening en rapportage van bewakingsprogramma’s en uitroeiingsprogramma’s van de Unie en voor aanvragen voor erkenning van de ziektevrije status, en het geautomatiseerd informatiesysteem werden op 9/12/2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (NL) en (FR).

Deze uitvoeringsverordening is samen met de AHL van toepassing met ingang van 21 april 2021.