Registreer nu voor 'Aquaculture Europe 2020' en 'RAS@EAS' | Aquacultuur vlaanderen

Registreer nu voor 'Aquaculture Europe 2020' en 'RAS@EAS'

De 'Aquaculture Europe 2020' conferentie vindt online plaats van 12 tot 15 april, 2021. De conferentie wordt voorafgegaan door een special event RAS@EAS met als thema 'Creating an Optimal Environment' op 12 april.

Als aanvulling op de wetenschap die in de parallelle sessies van de AE conferentie wordt gepresenteerd, zoekt RAS@EAS een andere aanpak - met de nadruk op het samenbrengen van sleutelfiguren uit de wetenschap en de industrie om zich te concentreren op de kernpunten, de nieuwste kennis te presenteren en ervaring te delen met verschillende soorten en systemen.


U kunt de flyer en het programma (met profielen van de moderators, sprekers en panelleden) bekijken op de AE2020 website.