Zeewier-, oester en mosselkweek biologisch haalbaar in Belgische Noordzee | Aquacultuur vlaanderen

Zeewier-, oester en mosselkweek biologisch haalbaar in Belgische Noordzee

Na twee jaar van experimenteren tonen maricultuurprojecten Value@Sea en Edulis aan dat de natuurlijke omstandigheden in onze Noordzee gunstig zijn voor het kweken van zeewier en schelpdieren.

In het Value@Sea project werden voor de kust van Nieuwpoort installaties geïnstalleerd gericht op het kweken van platte oesters, sint-jacobsschelpen en zeewier. Op de sint-jacobsschelpen na, waar men te maken had met een te lage kwaliteit van jonge schelpen, bleek er zich na de proefperiode een substantiële hoeveelheid zeewier en oesters te hebben ontwikkeld. Hoewel er bij de betrokken partijen grote tevredenheid heerst over de verwezenlijkte resultaten, dient er in de toekomst aandacht geschonken te worden aan het vermijden van ongewenste begroeiing, daar deze een goede doorstroming van voedingsstoffen hindert en de installatie verzwaart. Verder blijkt ook de keuze van het textiel en de sterkte van de ophanginstallatie een rol te spelen bij het kweken van zeewier. 

Het Edulis project onderzocht de haalbaarheid van mosselkweek binnen offshore windparken op zo’n 30 tot 50 km van de kust. Na de proefperiode bleken de mosselen erg smaakvol en voldeden ze aan de nodige voedselveiligheidsvoorschriften. De productie was van die mate dat deze gelijkwaardig was aan wat gerealiseerd wordt via hangcultuur in Nederland en Ierland. Bovendien kwamen de mosselen de helft sneller tot volle ontwikkeling (15 maanden i.p.v. 24 maanden). De grote uitdaging hier was het ontwerpen van installaties die bestand blijven tegen de harde Noordzee-omgeving en die tevens makkelijk en veilig uit te baten zijn. Daarnaast bleek de organisatie van de windparken en afstand tot de kust suboptimaal voor een commerciële kweek.

 

Het originele nieuwsbericht kan u nalezen op de website van Vilt.