Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Vlaams Aquacultuurplatform

Het Vlaams Aquacultuurplatform wordt ondersteund door het Departement Landbouw en Visserij om de aquacultuursector in Vlaanderen verder te stimuleren. Het platform integreert het voormalige informele Vlaams Aquacultuur Netwerk en vormt zo een uitstekend forum voor informatie- en kennisuitwisseling tussen de vele actoren die met diverse elementen van aquacultuur bezig zijn.

Het Vlaams Aquacultuurplatform is een overkoepelende structuur die drie entiteiten omvat:

 

Strategische stuurgroep aquacultuur (SSAQ)

De specifieke taken zijn:

 • Advies uitbrengen over de richting waarin het Vlaams aquacultuurbeleid vorm en invulling krijgt;
 • Ontwikkelingen opvolgen die een impact hebben op aquacultuur door het identificeren van kansrijke onderzoeksthema’s;
 • Advies geven over lopend onderzoek;
 • De Vlaamse aquacultuur bekijken vanuit het oogpunt van (internationale) samenwerking en meewerken aan de bevordering ervan;
 • Aandachtspunten voor het beleid signaleren zowel om innovatie als om projecten te bevorderen, belemmeringen te helpen wegwerken en slaagkansen te verhogen;
 • Een inbreng leveren bij het ontwerpen van beleidsplannen zoals het Vlaams deel van het nationaal strategisch plan voor aquacultuur in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA);
 • Reflecteren over de meest adequate vorm van financiële steunverlening zowel voor onderzoek, praktijkuitwisseling als voor productieve investeringen en daarbij een inbreng geven in het opstellen van de randvoorwaarden waaraan projecten die overheidssteun krijgen, dienen te voldoen.

 De samenstelling van de SSAQ:

 • Overheid beleid: Agentschap Landbouw en Zeevisserij
 • Overheid onderzoek: ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)
 • Overheid promotie & marketing: VLAM (Vlaams centrum voor Agro- en Visserijmarketing)
 • Overheid coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen : VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee)
 • Industriële sector: productiesector en voedersector
 • Retailsector: COMEOS (vertegenwoordigd door Colruyt)
 • Kennissector:
  • UGent
  • KU Leuven
  • Odisee Hogeschool
  • Praktijkcentrum Inagro
  • Thomas More Hogeschool
 • Eerste bewerking en commercialisatie: VLV (Vlaamse Visveiling)
 • Maritieme veiligheid: Rederscentrale
 • Blauwe Economie: De Blauwe Cluster

Infoloket aquacultuur

Het infoloket aquacultuur vervult de rol van centraal informatie- en adviescentrum waartoe iedere betrokkene in de aquacultuursector zich kan richten.

De specifieke taken zijn:

 • Het adviseren en coördineren van adviesvragen: zelf advies geven of doorverwijzen naar de meest geschikte adviseur of adviesdienst;
 • Informatie (productie, markt, subsidiemogelijkheden, investeringen, wetgeving, …) over de aquacultuursector beschikbaar stellen;
 • Het opvolgen en communiceren van trends & ontwikkelingen op het vlak van aquacultuur in binnen- en buitenland;
 • Het begeleiden van ondernemers binnen een nauwe samenwerking tussen het infoloket en de Vlaamse aquaconsulent.

 

Netwerk voor aquacultuur

Het netwerk wordt aangestuurd vanuit de SSAQ en biedt een platform aan dat bestaat uit een virtueel en een fysiek deel:

 • De website, die zowel moet informeren over onderzoeksresultaten, (inter)nationaal aquacultuurnieuws, seminaries, beleids-, economische en teelttechnische informatie als actoren met mekaar in contact brengen;
 • Bijeenkomsten, zoals onder andere een jaarlijks aquacultuursymposium, waarbij netwerking het hoofddoel is.