Overslaan en naar de inhoud gaan

Iedereen is welkom op 2 juli voor een gratis webinar georganiseerd door AlgaeBrew, een door de EU gefinancierd onderzoeksproject. AlgaeBrew richt zich op het gebruik van microalgen om afvalwater van brouwerijen om te zetten in omega-3 olie-rijke aquacultuurvoeders en biofertilizers. Tijdens dit webinar zullen wij de voortgang en de resultaten van ons project presenteren.

Het partnerschap op het gebied van voedselsystemen in het kader van Horizon Europe, het EU R&I-programma, is eindelijk operationeel. FutureFoodS brengt 84 partners uit 29 landen samen. 

The European Aquaculture Technology and Innovation Platform EATiP heeft tot doel onderzoek en innovatie te bevorderen en te ondersteunen ten behoeve en de ontwikkeling van een duurzame Europese aquacultuursector.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert van 28 mei tot en met 27 augustus 2024 een openbare raadpleging over het marien ruimtelijk plan 2026-2034. 

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is verheugd aan te kondigen dat het nieuwe FAO Fisheries and Aquaculture Paper, getiteld "Handleiding voor Artemia-productie en -gebruik", zojuist online is gepubliceerd.

Natuurwetenschapper John Davidson en het team van het Freshwater Institute delen hun bevindingen in het onderzoek naar off-flavour in recirculerende aquacultuursystemen. In deze aflevering van RAS Talk deelt Davidson zijn nieuwste bevindingen met co-hosts Jean Kodin en Justin Henty. Ze bespreken hoe de gesprekken over off-flavour in de industrie in de loop der tijd zijn veranderd.

Vanuit de projecten Maestro en C3Weed en in samenwerking met ILVO wordt er dit jaar opnieuw een algendag georganiseerd.  Deze zal doorgaan op 14 mei in VAC Gent.

De UGent werft een wetenschappelijk medewerker in aquaculuur aan voor een periode van 2 jaar.

Om het onderzoekscentrum rond aquacultuur (Aqua-ERF) binnen Odisee te versterken, zijn we op zoek naar een gedreven senior onderzoeker.

Op 8 mei organiseert PatoGen een vier uur durende online cursus getiteld "Visgezondheid, Welzijn en Bioveiligheid in Forelkwekerijen", gericht op technici, kwekerijmanagers en leveranciers.

ASC nodigt iedereen uit om deel te nemen aan een webinar over de Farm Standard. ASC stapt weg van soort-specifieke standaarden, en creëert één grote standaard waaronder alle soorten vallen, en ook nieuwe thema's aan bod komen.

Het door Horizon 2020 gefinancierde project NewTechAqua heeft een definitieve lijst met beleidsaanbevelingen opgeleverd voor een veerkrachtiger aquacultuur in de EU.

Op 15 januari 2024 lanceerde de Aquaculture Stewardship Council (ASC) trots de Snoekbaars Module, als onderdeel van het Scope Extension Project. Hiermee voegt ASC meer soorten toe aan het programma om het aantal gecertificeerde gekweekte zeevruchten te vergroten, gebaseerd op consumentenvraag, marktkansen en producentenbelang.

Fabiola Mustafaj, Onderzoekscoördinator bij ASC, benadrukt dat de groeiende vraag naar snoekbaars en producentenbelang uit Europa hebben geleid tot deze mijlpaal. Boerderijen die de module gebruiken, verbeteren milieu- en sociale prestaties volgens de strenge normen van ASC, waardoor verantwoord gekweekte snoekbaars beschikbaar wordt.

In januari 2023 werd de ASC Snoekbaars Module goedgekeurd door de Technische Adviesgroep. Na stakeholderconsultatie in maart en april 2023 werd feedback geëvalueerd en opgenomen. Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CAB's) zullen nu getraind worden voor de implementatie. De Snoekbaars Module wordt uiteindelijk geïntegreerd in de ASC Farm Standard.

Lees meer

In een recente ontwikkeling werden plannen voor een aanzienlijke zeewierkwekerij voor de kust van Gerrans Bay in Zuidwest-Engeland met hevige tegenstand geconfronteerd van vissers, vrijetijdsbelangen en lokale politici.

De producenten organisatie van de Nederlandse Mosselcultuur zoekt versterking van hun secretariaat, dit willen ze doen door een marine bioloog aan te nemen. Deze bioloog moet mee de Nederlandse mosselsector belangen ondersteunen en verdedigen.

Interesse in deze functie zie vacature in bijlage.

Abonneer op Nieuws